Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuję, iż organizuje konferencję pt. „Ekonomia Społeczna  w turystyce Warmii i Mazur”, która odbędzie się w  dniu 7 czerwca 2019 roku w Best Western Plus Hotel Dyplomat przy ul. Dąbrowszczaków 28 w Olsztynie.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“. Powyższa konferencja rozpocznie obchody VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy  i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu oraz kadry ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 5 czerwca 2019 r. telefonicznie pod nr 89 521 95 52,  lub mailowo na adres  a.weiss@warmia.mazury.pl

Szczegółowe informacje dot. Konferencji  dostępne są na stronie internetowej www.es.warmia.mazury.pl 

Pobierz program Konferencji TUTAJ…