Jak zdobyć nawet 800 tys. złotych na działania eksportowe?

Przedsiębiorców z sektora MŚP, których firmy mają siedziby lub oddziały na terytorium Polski Wschodniej zapraszamy na spotkanie, na którym omówimy możliwość skorzystania z dofinansowania na działania związane z wprowadzeniem produktów lub usług na rynki zagraniczne. W ramach działania 1.2  POPW Internacjonalizacja MŚP można uzyskać nawet 800 tys. złotych.


Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

 

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do:
mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, (działalność potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie);
posiadających co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona

Więcej na temat wydarzenia przeczytasz TUTAJ...

 

Miejsce spotkania: Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, sala 15a, budynek BK, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Data: 30.07.2019 r.  g.11:30 - 14:00

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję