Nagrody Gospodarcze "Żagle Warmii i Mazur" - 2021

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur są wyróżnieniem, które ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw, które budują gospodarczą siłę regionu. W ramach projektu nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach „Produkt z Warmii i Mazur” oraz „Żagle Warmii i Mazur”.
W kategorii „Żagle Warmii i Mazur” zastosowany został podział na mikro, małe, średnie i duże podmioty.

Wniosek zgłoszeniowy może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz  instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

Kandydatem do Nagród Gospodarczych może zostać podmiot, który:
1. prowadzi działalność gospodarczą (wytwarza produkty, świadczy usługi, organizuje wydarzenia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. prowadzi działalność nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem firm typu Start-up (wg definicji Erica Riesa).

Nagroda stanowi wyróżnienie przede wszystkim dla firm, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą, wnoszą trwały wkład w rozwój gospodarczy województwa i zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności województwa jako miejsca do życia i pracy, poprzez:
1. stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wzorców etycznego przywództwa z uwzględnieniem odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i z troską o środowisko naturalne;
2. wnoszenie wkładu w rozwój myśli technologicznej, sprzyjanie transferowi nowych technologii oraz produktów i usług do gospodarki;
3. przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu;
4. innowacyjność produktową, usługową i procesową.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ

Zgłoszenia w edycji 2021 można było składać do dnia 31 sierpnia. Już 7 października 2021 r. odbędzie się uroczysta Gala, która będzie miała miejsce w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii in. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

 

 

 

 

 

W  2020 roku nagrody w konkursie "Żagle Warmii i Mazur"- zostały przyznane w trzech kategoriach:

=> "Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur" -  Czytaj więcej...
=> "Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss"  -  Czytaj więcej...
=> "Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości" - Czytaj więcej...

 


 ZWYCIĘZCY W KATEGORII

"Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur"Podkategoria: Najlepszy Produkt
=> LAUREAT Mazurskie Miody  Bogdan Piasecki z linią produktów alkoholowych i miodów
=> WYRÓŻNIENIE  Lanmar Paulina Langowska - Tallone nakładka ochronna na obcasy

Podkategoria: Najlepszy Produkt Lokalny

=> LAUREAT   Bartbo Sp.zo.o.   - "Kiermas Warmiński"

Najlepsza Usługa
=> LAUREAT   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie - Francuskie Cesarskie Cięcie z dostępu zewnątrzoponowego metodą French AmbUlatory Caesarean Section (FAUCS) 
=> WYRÓŻNIENIE Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS dr n. med. Sławomir Zalewski  - Korekcja astygmatyzmu resztkowego w oczach, po wcześniejszej operacji usunięcia zaćmy z wszczepieniem torycznej soczewki wewnątrzgałkowej, za pomocą lasera femtosekundowego i excimerowego, metodami ReLEx SMILE i FemtoLASIK.

 

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII
"Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss"

 


Podkategoria: Mikro przedsiębiorstwo
=> LAUREAT  Warmińsko - Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Podkategoria: Małe przedsiębiorstwo
=> LAUREAT  EMKA Logistic Sp.zo.o.
=> WYRÓŻNIENIE  R -Gol  Sp.zo.o. Sp.k.
=> WYRÓŻNIENIE   OZE Projekt Sp.o.o.  Sp.k.

Podkategoria: Średnie przedsiębiorstwo
=> LAUREAT Thale Sp.zo.o Sp.k.
=> WYRÓŻNIENIE Expom S.A.

 

ZWYCIĘZCY W KATEGORII
"Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"

 

Regionalna Nagroda Jakości w kategorii mikro Organizacje 
=> LAUREAT - NTSN Sp.zo.o

Regionalna Nagroda Jakości w Kategorii Organizacje Publiczne
=> LAUREAT Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

 

Poznaj Laureatów w edycji 2019 - czytaj więcej...

 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję