Szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje

 

 

SPOTKANIE "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Olsztyn 13.12.2018

Bezpłatne spotkanie „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Olsztyn i subregion olsztyński” 13 grudnia 2018, Olsztyn . Więcej...

NABÓR DO III EDYCJI PROJEKTU "POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE", Warszawa 15.11.2018

Zapraszamy do udziału w Seminarium otwierającym  III nabór wniosków w ramach projektu "Polskie Mosty Technologiczne". Więcej...

TWORZENIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W OPARCIU O DORADZTWO STRATEGICZNE I DESIGN, Olsztyn 21.11.2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o doradztwo strategiczne i design”, które odbędą się w  Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym – Budynek BK (sala 15 A).
Rejestracja: https://doradztwostrategicznethiswarsztaty.evenea.pl . Więcej...

PAIH EXPO 2018 -  I FORUM WSPARCIA POLSKIEGO BIZNESU ZA GRANICĄ, 25.10.2018 r., Warszawa (PGE Narodowy)

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom i aspiracjom polskiego biznesu, w dniu 25 października 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy), odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Krystalizująca się sieć międzynarodowych przedstawicielstw Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 12 pawilonów tematycznych z całego świata, pawilon dla inwestorów, warsztaty dla przedsiębiorców. Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników. Rejestracja w połowie sierpnia na specjalnej stronie PAIH EXPO. Więcej...

JAK PROSTO, SKUTECZNIE I BEZPŁATNIE POZYSKIWAĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW EFS W RAMACH RPO WiM 2014-2020

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest: Jak prosto, skutecznie i bezpłatnie pozyskiwać uczestników projektów EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (bezpłatne narzędzia online, media społecznościowe). Więcej...

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRACY DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, 28.08.2018 r., Olsztyn 

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia unijnego na rozpoczęcie działaności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2018 roku w godz. 10:00-13:15 w Hotelu HP Park, ul. Warszawska 119 w Olsztynie. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Więcej...

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE - WSPARCIE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE FIRMY, 28.08.2018 r., Elbląg

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie unijne na założenie firmy” dla osób poszukujących wsparcia na założenie działalności gospodarczej.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl do 23 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Więcej...

SEMINARIUM CENTRAL EUROPEAN STARTUPS DAY, 27.09.2018 r. Londyn (Wielka Brytania)

Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy. W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja firm z Węgier, Czech, Słowacji oraz Polski. Głównym punktem programu będą indywidualne prezentacje (tzw. pitching) wyselekcjonowanych firm z każdego kraju przed gronem potencjalnych inwestorów i przedstawicieli sektora finansów, akceleratorów, zainteresowanych docelowo zainwestowaniem w wybrane firmy. Więcej...

Bezpłatne szkolenia - DLA BENEFICJENTÓW I POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020;   Grupa 1 13 lipca 2018, Olsztyn;      Grupa 2 31 lipca 2018, Olsztyn

⇒Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z projektów  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020; Grupa 1 23 lipca 2018, Olsztyn; Grupa 2 30 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 20 czerwca 2018, Olsztyn;    Grupa 2 10 lipca 2018, Elbląg;    Grupa 3 3 lipca 2018, Ełk

⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 27 czerwca 2018, Olsztyn

⇒ Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Grupa 1 10 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Grupa 1 9 lipca 2018, Olsztyn

⇒Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 19 czerwca 2018, Olsztyn;  Grupa 2 26 czerwca 2018, Olsztyn;   Grupa 3 9 lipca 2018, Elbląg;   Grupa 4 2 lipca 2018, Ełk

⇒ Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 19-20 czerwca 2018, Olsztyn;   Grupa 2 2-3 lipca 2018, Olsztyn;   Grupa 3 4-5 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Grupa 1 11-12 lipca 2018, Olsztyn;   Grupa 2 23-24 lipca 2018, Elbląg

⇒ Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 19-20 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 17-18 lipca 2018, Olsztyn

Bezpłatne szkolenie - SZKOLENIE SESAM: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UE, 25.05.2018 r., Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi elektronizacji zamówień publicznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prelegenci, r. pr. Piotr Trębicki i r. pr. Marta Pasztaleniec z CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych sp. p. odpowiedzą na pytania jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji elektronicznej, które będą obowiązywać od 18 października 2018 r. oraz jak niniejsze zasady funkcjonują w UE. Omówione zostaną zagadnienia dot. form elektronicznych w PZP, podpisu kwalifikowanego i projektu platformy e-Zamówienia. Więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE "ZASADY ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ, 29.06.2018 r., Elbląg

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Zasady rozliczania wniosków o płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” . Na spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozliczaniem projektów unijnych. Więcej...

Bezpłatne szkolenie -  POMOC PUBLICZNA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW, 22.06.2018r., Olsztyn

 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Więcej...

KONFERENCJA BELT AND ROAD SUMMIT, 28.06.2018 r., Hong Kong

⇒  Belt and Road Summit to konferencja skupiająca wysokich rangą przedstawicieli rządów i instytucji międzynarodowych oraz liderów biznesu i ekspertów branżowych z krajów leżących na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jej celem jest wymiana poglądów na temat współpracy wielostronnej i prezentacja nowych możliwości biznesowych, wynikających z inicjatywy Pasa i Szlaku. W programie konferencji przewidziano sesje panelowe, dyskusje tematyczne oraz spotkania b2b. Więcej informacji można znaleźć w załączeniu oraz na stronie: www.beltandroadsummit.hk. Rejestracja: TUTAJ

SEMINARIUM "GO FAR EAST? New opportunities for Polish companies in Asia", 14.06.2018 r., Warszawa

⇒  Rząd prowincji Hongkongu planuje przeznaczyć ok. 22 miliardów złotych na badania dla firm i startupów z zakresu biotechnologii, prac nad rozwojem Sztucznej Inteligencji, robotyzacji i inteligentnych miast. Zapraszamy Państwa na seminarium: GO FAR EAST? New opportunities for Polish companies in Asia, na którym mowa będzie m.in. o tym, jak skorzystać z tych środków. Wydarzenie, którego organizatorem jest Hong Kong Economic and Trade Office in Berlin, a partnerem – ośrodek THINKTANK – poświęcone będzie rozwojowi polskich startupów w kontekście możliwości biznesowych stwarzanych przez rynki azjatyckie, zwłaszcza – Hongkong. Polscy i chińscy paneliści opowiedzą o realiach biznesowych w tej najbardziej otwartej gospodarce świata, mieście znajdującym się w pierwszej piątce liderów rankingu Banku Światowego pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Na wydarzenie można się zapisać przy pomocy linku rejestracyjnego - TUTAJ

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA, 12-28 czerwca 2018 r., LIVERPOOL (Wielka Brytania)

⇒  Międzynarodowa giełda kooperacyjna The Healthy Future Partnering Event, 26 czerwca 2018 r., Liverpool (Wielka Brytania), Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej The Healthy Future Partnering Event, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r., przy okazji International Festival for Business (IFB 2018). International Festival for Business to inicjatywa odbywająca się w dniach 12 - 28 czerwca 2018 r., składająca się z wielu wysokiej rangi wydarzeń gromadzących przedstawicieli biznesu i instytucji z całego świata. Uczestnicy odbywającej się równolegle giełdy kooperacyjnej mają szansę nawiązać długotrwałe relacje biznesowe oraz kontakty, które przełożą się na zysk i rozwój ich przedsiębiorstw lub regionów oraz zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami w branży. Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów (instytuty badawcze) działających w następujących sektorach: Biotechnologia i farmacja, Diagnostyka, Medycyna precyzyjna, Cyfrowe zdrowie,Technologie medyczne. Więcej...

MISJA DO JAPONII DLA MANAGERÓW FIRM PRODUKCYJNYCH, 25-29.06.2018 r.

⇒  Misja do Japonii dla managerów firm produkcyjnych. Zapraszamy do udziału w misji do Japonii, w ramach której managerowie europejskich firm poznają metodologię stosowaną w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Misja odbędzie się w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Organizatorem misji jest EUJCIC - EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE "RYZYKO WALUTOWE W MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA", 14.06.2018 r. Olsztyn

⇒  Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. zapraszają na szkolenie pt. „Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa”. Szkolenie odbędzie się 14.06.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Transakcje dokonywane w walucie obcej wiążą się z występowaniem ryzyka kursowego. Ryzykiem tym można nie tylko odpowiednio zarządzać, ale także niemal uniezależnić swój wynik finansowy od wpływu wahań rynku walutowego. Więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ” Design to dobre dla MSP”, 18.06.2018 r., Olsztyn

⇒  Uwaga Producenci Mebli! Design to dobre!  Rusza ogólnopolski projekt ” Design to dobre dla MSP” – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych". Celem programu jest rozwój polskich firm meblarskich, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez dobre wzornictwo. Przedsięwzięcie skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich producentów mebli, którzy jeszcze nie współpracowali z profesjonalnymi projektantami. Więcej...

KONSULTACJE REGIONALNEGO PUNKTU WSPÓŁPRACY INTERREG V-A LITWA-POLSKA,14-15.06.2018 r., Ełk

⇒   Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w Olsztynie zaprasza instytucje zainteresowane aplikowaniem w (trwającym do 28 czerwca) naborze wniosków na indywidualne konsultacje koncepcji projektowych. Spotkania odbędą się 14 i 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10. Czas przewidziany na konsultacje (na 1 wniosek) to maksymalnie 20 minut. Konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wniosku aplikacyjnego, nie jest ich celem natomiast przedstawienie ogólnych informacji o naborze, czy Programie. Rejestracja na konsultacje jest obowiązkowa - konsultowani będą tylko zarejestrowani uczestnicy. Więcej...

SEMINARIUM WYMAGANIA/BADANIA/CERTYFIKACJA, 05.06.2018 Olsztyn, 06.06.2018 r. Ełk

⇒  Masz pomysł na innowacyjny produkt? Czy wiesz, że produkt powinien być bezpieczny dla jego użytkownika? A może chcesz swoje produkty sprzedawać za granicą? Ale czy wiesz, jakie wymagania formalne i techniczne musi on spełniać? Czy wiesz co to jest unijny system nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji? Jeżeli Twoja odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca, to Seminarium W/B/C jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy na seminarium, na którym inżynierowie ds. oceny zgodności produktów, specjaliści od certyfikacji produktów i inspektorzy z organów nadzoru rynku będą dzielić się wiedzą i odpowiadać na pytania. Więcej...

SEMINARIUM DOT. POLSKO-NORWESKIEJ WSPÓŁPRACY W ZIELONYCH TECHNOLOGIACH, 07.06.2018 r., Oslo

Uprzejmie informuję, iż w ramach wizyty podsekretarza stanu w MSZ RP, Pana Marka Magierowskiego w Norwegii, na 7 czerwca 2018 r. (czwartek) zaplanowane zostało w Oslo seminarium dot. polsko-norweskiej współpracy w zielonych technologiach (m.in. efektywność energetyczna, utylizacja i recykling odpadów, uzdatnianie wody i jej oszczędne zużycie, bioenergia). Aktualny program wydarzenia dostępny jest TUTAJ... Seminarium będzie nie tylko okazją do zaprezentowania opracowanych przez biorące udział w wizycie spółki/instytuty badawcze technologii, ale również szansą na zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa w projektach finansowanych przez fundusz Innovation Norway (informacja dot. kolejnej edycji funduszy norweskich w Polsce dostępna jest TUTAJ... ). Ponadto, program pobytu zakłada realizację wizyt studyjnych w NILU Technology Park in Kjeller oraz Norsk Energi (tbc), a także spotkań w ratuszu Oslo/ewentualnie innego miasta norweskiego. Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w seminarium prowadzona jest za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ... Nieprzekraczalny termin przekazywania zgłoszeń to 21 maja 2018 r. (poniedziałek), ponieważ liczba miejsc jest ograniczona; o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem departamentu panem Tomaszem Jamrozem (e-mail: tomasz.jamroz@msz.gov.pl, tel: +48 22 523 7994)

 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI BOEINGA

Amerykański koncern lotniczy jest zainteresowany bliższym rozeznaniem możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, wyższymi uczelniami technicznymi, a także firmami, które oferują rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym lotnictwie cywilnym (np. badania nad materiałami czy alternatywnymi paliwami, rozwiązania z zakresu IT, designu czy rozrywki pokładowej).  Spotkanie w Warszawie — w odróżnieniu od organizowanego dwa dni wcześniej w Rzeszowie — będzie właśnie zaadresowane do podmiotów spoza sektora lotniczego, które uznają, że ich oferta technologiczna może zainteresować partnerów z Boeinga. Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału we wstępnej kwalifikacji poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go najpóźniej do czwartku 24 maja br. na adres daniel.piekarski@msz.gov.pl. Czytaj więcej...

 TECHNOLOGIE IT W ZINTEGROWANYM, INNOWACYJNYM ROZWOJU INTELIGENTNEGO MIASTA (SMART CITY), 25.04.2018 r., Olsztyn

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pn. „Technologie IT w zintegrowanym innowacyjnym rozwoju inteligentnego miasta (Smart City)”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Olsztynie, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, u. Władysława Trylińskiego 2, budynek BK, sala15A. Wydarzenie  jest skierowane do firm sektora IT, ze szczególnym uwzględnieniem IoT, jednostek komunalnych gmin i włodarzy miast regionu, potencjalnych użytkowników nowoczesnych technologii, a także instytucji otoczenia biznesu. W programie przewidujemy wystąpienia przedstawicieli firm szwedzkich, austriackich oraz polskich, które zaprezentują metody zarządzania różnymi obszarami życia miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Czytaj więcej...


 TARGI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, wstęp wolny 12.04.2018 r., Warszawa

⇒ Firmy zaangażowane społecznie, eksperci i praktycy odpowiedzialnego biznesu, prezentacje programów i projektów, przestrzeń do networkingu i wymiany wiedzy, liczne atrakcje i inspiracje będą czekać na zwiedzających Targi CSR. Organizatorzy zapraszają 12 kwietnia br. na Stadion PGE Narodowy w Warszawie. Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny. To już siódma edycja największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedyne spotkanie w kraju poświęcone tej tematyce i prezentowane w konwencji targowej odbędzie się 12 kwietnia br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Na wszystkie części wydarzenia obowiązuje wstęp wolny. Czytaj więcej....

 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MŚP W KONTEKŚCIE INTERNACJONALIZACJI. METODY ZABEZPIECZANIA RYZYKA KURSOWEGO
W EKSPORCIE. FINANSOWANIE EKSPORTU I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH, Ełk 05.04.2018 r. 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Park Technologiczny w Ełku oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur na konferencję szkoleniową pt. „Ochrona własności intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji. Metody zabezpieczania ryzyka kursowego w eksporcie. Finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych”. Konferencja odbędzie się 05.04.2018 r. (czwartek) w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku (ul. Podmiejska 5), wg programu stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Czytaj więcej ....

BEZPŁATNE SZKOLENIE  DOD. KULTURY BIZNESOWEJ W JAPONII, termin zgłoszenia do 12.02.2018 r.

 Zapraszamy na bezpłatne dla przedsiębiorców z Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydarzenie, pn. „Workshop on Japanese Business Culture”, które realizowane jest przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia. Spotkanie odbędzie się 14.02.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę nt. zasad współpracy z partnerami biznesowymi z Japonii. Zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych, etykieta biznesowa, język ciała i często używane zwroty, zasady korespondencji drogą elektroniczną, znaczenie nemawashi w procesie podejmowania decyzji. Czytaj więcej ...

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję