Klauzula informacyjna Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)    administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie realizujące zadania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2)    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3)    dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz wynikających z umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
4)    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.


5)    dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A oraz innym podmiotom gospodarczym zainteresowanym współpracą biznesową.
6)    dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody nie krócej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i nie dłużej niż 3 lata od zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kolejno dane będą przetwarzane w celach archiwalnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. instrukcją kancelaryjną i ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7)    w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8)    jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    podanie danych osobowych jest danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług informacyjnych oferowanych przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz.

Czytaj o Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów więcej...

Skontaktuj się z nami! KONTAKT

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję