800 mln złotych dla na mikro, małych i średnich przedsiębiorców

To środki przeznaczone zarówno dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność, jak i dla początkujących - start-upów. Znamy już przyszłoroczny harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia.W 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w konkursach we wszystkich działaniach skierowanych w Programie do firm. Czekają na nich jednak nowe, korzystniejsze kryteria i warunki przyznawania dofinansowania.

Zwiększy się między innymi zakres wsparcia dla firm, które będą chciały rozwinąć swoją działalność na zagranicznych rynkach (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP). Za pozyskane środki firmy będą mogły teraz kupić również drobne środki trwałe, czyli np. komputery oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki międzynarodowe. Do tej pory nie było to możliwe. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się lutym. Na firmy łącznie czeka 50 mln zł.

Zmiany czekają również na konsorcja MŚP, które będą chciały zainwestować w stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego, czyli oferty kilku firm połączonej jedną marką (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Zyskają przedsiębiorcy, chcący zainwestować w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Na tego typu inwestycje możliwe będzie uzyskanie wyższego niż do tej pory procentu dofinansowania. Łącznie do zdobycia w konkursie będzie 150 mln zł.

2019 rok to kolejne zaproszenie po dotacje dla firm, chcących wprowadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa. Zarówno dla tych, które po raz pierwszy skorzystają z dotacji na innowacje wzornicze, jak również dla tych, które będą kontynuowały wsparcie, po pomyślnie zakończonym I etapie działania. Wzór na konkurencję (dz. 1.4) to jedno z najpopularniejszych działań skierowanych do firm w Programie. W tym roku przedsiębiorstwa będą mogły starać się łącznie o 205 mln zł. Dotację pozyskaną w I etapie (do 100 tys. zł) przeznaczą na przeprowadzenie audytu wzorniczego, który zakończy się opracowaniem strategii wzorniczej. Środki pozyskane w II etapie (do 3 mln zł) przedsiębiorstwo może zaś przeznaczyć na wprowadzenie rekomendacji w życie. Nabory wniosków rozpoczną się w maju – dla II etapu i w czerwcu – dla I etapu.

W kwietniu zaś rozpocznie się nabór wniosków w konkursie dla inwestycji związanych z wprowadzeniem innowacji produktowych (dz. 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP). To działanie, w którym przedsiębiorcy podpisali do tej pory umowy o dofinansowanie o najwyżej łącznej wartości – 400 mln zł. Dlatego alokacja działania została zwiększona i w konkursie w 2019 roku czeka na nich kolejne 120 mln zł.

2019 rok przyniesie również nowe szanse dla start-upów. W dz. 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów już na początku stycznia rozpocznie się nabór innowacyjnych pomysłów. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony www.PlatformyStartowe.gov.pl. Na stronie, poza opisem zasad działania i aktualnościami, już dziś są dostępne wizytówki 6 Platform i ich specjalizacji branżowych. To pomoże złożyć wniosek do tej najbardziej odpowiedniej. Autorzy najciekawszych i najbardziej obiecujących pomysłów założą start-up i przejdą „inkubację”. Celem inkubacji jest rozwój pomysłu i wypracowanie modelu biznesowego, przy wsparciu doświadczonego menedżera inkubacji oraz szerokiego pakietu usług ściśle dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorcy. Najlepsze start-upy, już od lipca, mogą się starać o dotację na dalszy rozwój działalności – do 800 tys zł. na start-up (dz.1.1.2. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej).

Do tej pory ze wsparcia Programu skorzystało 694 firm. W zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie na 1 mld złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkursy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: http://www.polskawschodnia.gov.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję