Konferencja "Współpraca biznes - nauka i ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uprzejmie zaprasza na regionalną konferencję pt. „Współpraca biznes - nauka i ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku w siedzibie ERANOVA, Miejsce Kreatywnej Aktywności przy Al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie. 
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“. Głównym celem przedmiotowego  projektu  jest „podniesienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w gospodarce regionu.”
 
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesu i nauki, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur. Ekonomia społeczna to nie tylko nauka, ale również dziedzina życia i sfera rozwoju gospodarczego kraju i regionu. Dlatego tak ważne jest, aby jak najliczniejsze gremium osób mogło partycypować w jej rozwoju, zwłaszcza na poziomie lokalnego biznesu. Ekonomia społeczna i solidarna od lat zajmuje bardzo ważne miejsce w polityce społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego. Działania na rzecz jej rozwoju nabierają obecnie szczególnego znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki naszego regionu m.in. w wyniku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, a także Krajowego i Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zgodnie z założeniami ww. programów ekonomia społeczna do 2023 roku stanowić będzie ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego. Dlatego tak istotne jest upowszechnianie działań i rozwiązań m in. w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Główną ideą spotkania jest przedstawienie sieci powiązań nauki i biznesu z ekonomią społeczną oraz wskazanie możliwości współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy tymi sektorami. Wzajemne budowanie międzysektorowej relacji na gruncie biznesu – ekonomii społecznej – nauki ma istotny wpływ na efektywne tworzenie nowych miejsc pracy, rozwiazywanie problemów socjalnych oraz zrównoważony rozwój naszego regionu.  Konferencja będzie okazją do prowadzenia dialogu, który pozwoli na wzajemną wymianę informacji i doświadczeń. Podczas spotkania planujemy przeprowadzić panel dyskusyjny z udziałem prelegentów dot. współpracy nauki - biznesu i ekonomii społecznej, którym chcielibyśmy zainteresować przybyłych na spotkanie gości.
 
 
PROGRAM KONFERENCJI

  9:30-10:00    Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00-10:05    Uroczyste otwarcie konferencji Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
10:05-10:20    Rola samorządu województwa w rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, Wiesława Przybysz - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
10:20-10:40    Biznes zaangażowany społecznie na przykładzie działalności IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Przedstawiciele IKEA Industry Poland Sp. z o.o.  – Oddział w Lubawie
10:40-11:10    Budowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, a biznesem -ekspert zewnętrzny
11:10-11:30    Możliwości współpracy nauki z sektorem ekonomii społecznej w regionie na przykładzie kierunku Turystyka i Rekreacja UWM w Olsztynie, dr JarosłAw Klimczak  – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
11:30-11:45    Kooperacja biznesu z podmiotami ekonomii społecznej - Fundacja Projekt Arche „Houseboat Poland”,  Kamil Purłan – Przedstawiciel Fundacji Pojekt Arche
11:45-12:15    Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych  na Warmii i Mazurach w obszarze nauki i edukacji, Kamila Kulpa – Przedsiębiorstwo Społeczne Kacze Bagno;  Hubert Górski - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych w Kurzętniku ,Adam Waszkiewicz – Przedsiębiorstwo Społeczne, Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu w Ełku
12:15-12:30    Przerwa kawowa
12:30-12:45    Dobre praktyki działalności firm społecznych -Stowarzyszenie Klub Motocyklowy  „Wiraż PUB” Bartoszyce – Jan Czarny, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wiraż PUB” Bartoszyce
12:45-13:00    Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie działalności Michelin Polska w Olsztynie – Przedstawiciel Michelin Polska S.A.
13:00-13:15    Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie działalności Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "IPB" Sp. z o.o.– Przedstawiciel „IPB“ Iława Sp. z.o.o 
13:15-14:00    Panel dyskusyjny na temat współpracy Nauki-Biznesu i  Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach
–  Przedstawiciel Fundacji Wsparcia Nauki i  Biznesu z Ełku
–  Przedstawiciel IKEA Industry Poland Sp. z o.o. – Oddział w Lubawie
–  Przedstawiciel „IPB“ Iława Sp. z o.o. 
–  Przedstawiciel Michelin Polska S.A.
–  Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wiraż PUB” Bartoszyce
–  Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie
14:00-14:15     Podsumowanie konferencji- wolne wnioski
14:15               Lunch
 
 Potwierdzenie udziału w konferencji  do dnia 3 grudnia 2018 r. telefonicznie pod nr (89 ) 521-95-23, (89) 521 95-52 lub e-mailowo na adres: d.jozwiak@warmia.mazury.pl lub a.weiss@warmia.mazury.pl.
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję