Zapraszamy do udziału w konkursie "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości (WMNJ) jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości  konkursu, który  organizowany jest  przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie już od ponad 20 lat.  Nagrody w WMNJ, w postaci statuetek i wyróżnień, przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.

Celem Konkursu jest uhonorowanie Warmińsko-Mazurską Nagrodą Jakości, ustanowioną przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r., organizacji wdrażających filozofię Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management - TQM) oraz upowszechnienie tej filozofii w województwie warmińsko-mazurskim. "Organizacją" w rozumieniu zapisów Regulaminu Konkursu jest grupa ludzi i infrastruktura, z przypisanymi odpowiedzialnościami, uprawnieniami i powiązaniami zgodnie z definicją wynikającą z normy PN-EN ISO 9000:2006.

W porównaniu do lat ubiegłych  procedura udziału w Konkursie uległa znaczącemu uproszczeniu. Jeżeli w swojej organizacji prowadzisz elementy zarzadzania jakością jakimi mogą być np.: rejestr skarg, rejestr reklamacji, opisy stanowisk pracy, regulaminy, procedury lub inne elementy wprowadzające budujące w organizacji standardy zarzadzania  - to ten konkurs jest dla Ciebie!

 UDZIAŁ W KONKURSIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY I DOBROWOLNY

Komitet  Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości ustanawia następujące kategorie konkursowe:
1)     „Mikro i małe organizacje”,
2)     „Organizacje produkcyjne i usługowe”,
3)     „Organizacje publiczne”,
4)     „Organizacje edukacyjne”. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Wystarczy, że prowadzisz działalność na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego co najmniej 4 lata. W przypadku organizacji produkcyjnych i usługowych warunkiem koniecznym dla udziału w konkursie jest brak zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS. Ponadto:

KROK 1 - Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o niezaleganiu w ZUS. Dostarczasz do siedziby Organizatora w sposób opisany poniżej.

KROK 2 - Uczestniczysz  w szkoleniu w dniu 17.12.2018 r. (o godz. 10:00  w sali sesyjnej nr 420 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie), na którym dowiesz się jak wypełnić formularz samooceny. 

KROK 3 - W wyznaczonym terminie Twoją organizację odwiedzi audytor, którego zadaniem jest pomóc Ci w jak najlepszym przedstawieniu mocnych stron Twojej organizacji.

KROK 4 - Audytorzy przygotowują raport zwrotny, który otrzymuje Twoja organizacja i członkowie Kapituły Konkursowej. 

KROK 5 - Kapituła Konkursowa dokonuje wyboru Laureatów i organizacji wyróżnionych w poszczególnych kategoriach. 

 

Pobierz formularz TUTAJ...

Pobierz oświadczenie TUTAJ...

Pobierz Regulamin TUTAJ...

 Laureaci mają możliwość korzystania ze Znaku /logo i Hasła Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przez okres jednego roku z możliwością prolongaty na kolejny okres.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015, w kopercie z dopiskiem „Konkurs Warmińsko Mazurska-Nagroda Jakości";
b) przesłać w wersji pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Koordynacji Promocji, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015,w kopercie z dopiskiem „Konkurs Warmińsko Mazurska-Nagroda Jakości"
c) Przesłać elektronicznie na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl, umieszczając  w temacie tekst: „Konkurs Warmińsko Mazurska-Nagroda Jakości". W załącznikach znajdować się muszą scany oryginalnych dokumentów.

 O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio data przyjęcia zgłoszenia, data stempla pocztowego lub data dostarczenia poczty elektronicznej na serwer Organizatora.

 

Pobierz pozostałe dokumenty:

Regulamin konkursu "Żagle Warmii i Mazur"

Księga Identyfikacji Wizualnej

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję