Miliony na atrakcje turystyczne i gospodarkę odpadową

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 otrzyma kolejne unijne środki na realizację projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

Zarząd województwa zatwierdził przyznanie blisko 62 mln zł unijnego dofinansowania na realizację tzw. Etapu II B projektu, czyli przebudowę i umocnienie pięciu kanałów (Szymoński, Łuczański, Mioduński, Grunwaldzki, Tałcki) na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża. Wartość przedsięwzięcia to ok. 73 mln zł. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I” jest projektem pozakonkursowym. Wsparcie otrzymują przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia”. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez usprawnienie żeglowności systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Wartość całego, podzielonego na trzy etapy zadania zadania to ponad 154 mln zł.

Zarząd województwa zaakceptował również listę projektów do dofinansowania dotyczących gospodarki odpadowej. 6 mln zł trafi do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz firmy DBAJ Marta Prychodko. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020, Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka odpadowa.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję