Misje przyjazdowe! Zapraszamy do udziału.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że w listopadzie 2018 roku w Olsztynie, zostaną zorganizowane 2 misje przyjazdowe dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec, w ramach realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”.

Celem organizacji misji jest przede wszystkim:
  wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur,
  prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej,
  budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również wiarygodnego partnera biznesowego.                                                                                                    

Terminy misji:  20-22 listopada oraz 27-29 listopada 2018; Miejsce: Olsztyn

Wśród przedsiębiorców z zagranicy swój udział zadeklarowały firmy m.in. z branży meblowej, design i wyposażenia wnętrz, budownictwa przemysłowego, produktów spożywczych oraz usług hotelarsko-turystycznych.

Termin rekrutacji uczestników: do 14 listopada 2018 r. (ze względu na ograniczoną ilość miejsc termin rekrutacji może ulec zmianie)  
Uwaga!
Udział w misjach dla przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur jest w całości finansowany w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, natomiast uczestnictwo w misji stanowi pomoc de minimis.                                 

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w misji zapraszam do kontaktu:
Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik, e-mail: a.szczyglinska@warmia.mazury.pl
tel. 89 51 25 195

 

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin uczestnictwa
2. Wzór wniosku o uczestnictwo
3. Wzór umowy
4. Zaświadczenie o pomocy de minimis
5. Kryteria wyboru
6. Formularz informacji
7. Oświadczenie dot. wykluczenia
8. Oświadczenie o otrzymanej pomocy składane wraz z wnioskiem
9. Oświadczenie o otrzymanej pomocy składane po..
10.Oświadczenie uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)
11. Harmonogram ramowy misji 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję