Województwo warmińsko-mazurskie cechuje znacząca ilość klastrów, skupiająca zwłaszcza przedsiębiorstwa z czołowych branż regionu – branży spożywczej, meblarstwa, produkcji jachtów czy turystyki.

Ponadto – według raportu ,,Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013. Województwo warmińsko-mazurskie”, przygotowanego przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych - województwo warmińsko-mazurskie jest predestynowane do tworzenia klastrów międzyregionalnych, zwłaszcza w takich sektorach, jak: produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, produkcja mebli, produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 

 

W województwie działają:

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
Funkcjonuje w jednej z kluczowych branż województwa warmińsko-mazurskiego – w przemyśle spożywczym. Jego główny cel to poprawa konkurencyjności małych i średnich browarów poprzez wzrost ich innowacyjności. W skład klastra oprócz producentów piwa i wymienionych instytucji wchodzą również producenci słodu, szkła, dodatków itp.
www.browaryregionalne.pl

 

Klaster Mazurskie Okna
Stowarzyszenie producentów szeroko rozumianej branży stolarki otworowej, czyli okien, drzwi, rolet, żaluzji, bram itp. Za cele funkcjonowania klastra uznaje się wzrost konkurencyjności, rozwój odpowiednich zasobów ludzkich, zdobycie nowych rynków dzięki promocji wspólnej marki, rozwój nowych produktów, poprawę dostępu do finansowania oraz poprawę relacji z otoczeniem administracyjnym.
www.mazurskieokna.pl

 

Warmińsko-Mazurski Klaster „Razem Cieplej”
W chwili podpisywania porozumienia (2007 r.) o jego utworzeniu uczestniczyło w nim dwanaście przedsiębiorstw energetyki cieplnej z regionu, dziesięć jednostek samorządowych oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Głównym celem funkcjonowania klastra jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw ciepłowniczych, dywersyfikacja ich działalności, przyczynianie się do postrzegania regionu jako ważnego ośrodka produkcji i dystrybucji energii cieplnej.
www.razemcieplej.pl

 

Klaster Mebel Elbląg
W jego skład wchodzą 24 podmioty, działające w branżach drewno-meblarskich i branżach pokrewnych, jednostki otoczenia biznesu oraz instytucje B+R. w Elbląskim Parku Technologicznym, który został oddany do użytku w kwietniu 2011 r., powstało Centrum Technologii Drewna. W ramach tego centrum  przedsiębiorstwa branży drzewno-meblowej z Klastra wdrożą cztery nowe innowacyjne technologie w zakresie produkcji mebli.

 

Klaster Polskie Jachty
Skupia firmy, związane z sektorem szkutniczym. Cele funkcjonowania to m.in. promocja produktów za granicą, opracowanie wspólnej strategii, wspólne starania o zewnętrzne wsparcie finansowe (takie jak środki unijne) czy kształcenie kadr. Obecnie skupia ponad 20 podmiotów.

www.polskiejachty.eu

 

Klaster Wołowiny
Klaster zrzesza firmy z sektora spożywczego oraz instytucje otoczenia biznesu. Do głównych celów Klastra Wołowiny należą m.in. wspieranie ekspansji firm działających w obrębie klastra, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, promowanie eksportu, prowadzenie wywiadu rynkowego, ulepszanie procesów produkcyjnych czy kształcenie kadr zarządzających.
www.klaster-wolowiny.pl

 

Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny
Klaster ukierunkowany jest na zwiększanie zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez członków klastra, także poprzez rozwój i tworzenie własnego oprogramowania. Klaster zrzesza firmy lokalne branży telekomunikacyjnej, telefonicznej, informatycznej oraz branż pokrewnych – w dużej mierze utworzone przez absolwentów Instytutu Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
www.ictamber.pl

 

Elbląski Klaster Turystyczny
Skupia gestorów bazy noclegowej, turystycznej, touroperatorów, a także inne podmioty świadczące usługi, działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji współpracujących. Elbląski Klaster Turystyczny związany jest ściśle z regionem działania.

 

Klaster Biznesu Kultury BizArt
Za główny cel obrał integrację środowiska artystycznego oraz nawiązanie współpracy między firmami prowadzącymi działalność gospodarczą na rzecz kultury, instytucjami państwowymi, organami władzy samorządowej, jednostkami naukowymi.
www.klasterbizart.pl