Celem programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland jest wsparcie innowacyjnych startupów technologicznych w przyśpieszeniu komercjalizacji rozwijanych przez nie rozwiązań. Bezpłatne spotkanie w Olsztynie odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku.

Trwa nabór do kolejnej edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland, realizowanego w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele najważniejszych firm z sektora drzewno-meblarskiego w województwie, reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i samorządu województwa, a także organizacji branżowych oraz eksperckich firm doradczych spotkali się w dawnym Tartaku Raphaelsohnów, a dzisiejszym Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, by rozmawiać o rozwoju tej kluczowej dla kraju i regionu gałęzi gospodarki.

Konferencję „Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnych specjalizacji” otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Czytaj więcej...

Projekt dotyczy budowy zakładu produkującego okna, drzwi i fasady z aluminium.

Inwestycja powstanie w Nidzicy na działce o powierzchni 5,81 ha objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czytaj więcej...

Warmińsko- Mazurska Strefa Ekonomiczna (W-MSEE) wzbogaciła się o kolejne dwie firmy. Fast-Fol zbuduje fabrykę worków foliowych z surowców z recyclingu, a Eljako-Al – zakład okien, drzwi i fasad z aluminium.

W piątek 24.03.2017r. zezwolenie odebrał Fast-Fol Recycling. Firma odzyskuje surowce z materiałów segregowanych i produkuje z nich swoje wyroby. Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim opracowała technologię recyclingu polietylenu. Będzie z niego produkować worki foliowe.

Czytaj więcej...

Spotkania biznesowe dla szeroko rozumianej branży budowlanej + stolarki otworowej i wykończeniowej odbędzie się 8 maja 2017 roku w Sztokholmie.

W śniadaniu mogą uczestniczyć co najmniej 3 firmy z regionu oraz zainteresowani współpracą przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu ze Szwecji.

Czytaj więcej...