Zachęty dla inwestorów

Działające na Warmii i Mazurach specjalne strefy ekonomiczne oferują najbardziej atrakcyjną

w skali kraju pomoc publiczną dla prowadzenia działalności gospodarczej

– ulgi podatkowe, ułatwienia administracyjne oraz profesjonalne usługi doradcze w strefach ekonomicznych i parkach technologicznych.

W województwie działają dwie specjalne strefy ekonomiczne: warmińsko-mazurska oraz suwalska.

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna                                           Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna                   
 • Zajmuje obszar blisko 1057 ha gruntów, zlokalizowanych w 25
  podstrefach przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze.
 • Działa tu 78 firm (wśród nich tak znane jak Michelin Polska
  S.A. oraz LG Electronics Mława), które utworzyły 9,4 tys.
  nowych miejsc pracy; dotychczasowe nakłady inwestycyjne
  w tej strefie to ponad 4 mld zł.
 • Strefa oferuje szeroki wybór uzbrojonych terenów
  inwestycyjnych oraz najwyższą w skali kraju pomoc publiczną
  oferowaną inwestorom w postaci wysokiego poziomu
  zwolnienia z podatku dochodowego.
   
 • W ramach strefy na Warmii i Mazurach działają podstrefy Ełk,  
  Olecko oraz Gołdap. Obecnie suwalska strefa jest jednym z
  najlepiej przygotowanych infrastrukturalnie i najszybciej 
  rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce.
 • Dotychczasowa wielkość nakładów inwestycyjnych to ponad
  2,1 mld zł, powstało też 6500 nowych miejsc pracy.
 • Wielkość pomocy publicznej w przypadku realizowanych w strefie
  inwestycji wynosi: 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw,
  60% dla średnich przedsiębiorstw i aż 70% dla małych
  przedsiębiorstw.
 • Strefa o powierzchni 375 ha położona jest w bezpośrednim
  sąsiedztwie granicy z Rosją, Litwą i Białorusią, pełniąc w ten
  sposób funkcję pomostu między Europą Zachodnią a Wschodnią.
 Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.wmsse.com.pl.    Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.ssse.com.pl.

 

 

 

Parki technologiczne

Na terenie Warmii i Mazur powstały trzy nowoczesne parki naukowo-technologiczne, z myślą o przedsiębiorstwach innowacyjnych, wykorzystujących technologie najnowszej generacji oraz firmach badawczych, których działalność będzie stanowić doskonałą bazę dla rozwoju innowacyjnych inicjatyw na terenie regionu:

 

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny   
 • miejsce stworzone z myślą o przedsiębiorstwach innowacyjnych, wykorzystujących technologie najnowszej generacji oraz firm badawczych, których działalność będzie stanowić doskonałą bazę dla rozwoju innowacyjnych inicjatyw. Działa tu 60 przedsiębiorstw.
 • nowoczesny kompleks sześciu budynków OPN-T powstał na prawie 20 hektarach terenów miejskich.
 • OPN-T składa się z Parku Technologicznego (czyli miejsca przeznaczonego dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku), Inkubatora Przedsiębiorczości (czyli miejsca prowadzenia działalności nowoutworzonych, innowacyjnych firm i wspierania ich rozwoju) oraz Centrum Transferu Technologii (miejsca prowadzenia badań naukowych nad nowymi technologiami, ich wykorzystaniem i wdrożeniem.
   
     
     gospodarka 021gospodarka 024gospodarka 033
     
-----------------------------   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elbląski Park Technologiczny
   
 • to blisko 70 ha terenów inwestycyjnych znajdujących się w północnej części miasta na obszarze Modrzewiny, będącej jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Elbląga.
 • obszar inwestycyjny podzielony jest na 6 subparków z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
 • wydzielony teren o powierzchni ok. 30 ha przeznaczony jest na pole golfowe.
 • nowoczesny kompleks technologiczny zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych.
 • park dysponuje powierzchnią biurową o najwyższych standardach.
 • sercem Elbląskiego Parku Technologicznego jest Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji (CBRI). Mieszczą się tutaj Centra Badawczo-Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców: Centrum Metaloznawstwa, Centrum Jakości Środowiska, Centrum Transferu Technologii Informatycznych, Centrum Technologii Drewna i Mebli.
 • istotnym atutem EPT jest to, że prawie 30 ha jego powierzchni znalazło się w granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 • obecnie na terenie parku funkcjonuje 27 firm.
   
     
    gospodarka 050gospodarka 052gospodarka 054
     
 -----------------------------   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku    
 • 23 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych.
 • działa w nim Centrum Logistyczno-Usługowe, Centrum Badawczo-Rozwojowo-Edukacyjne z Laboratorium, Inkubator Przedsiębiorczości oraz Inkubator Technologii.
 • szczególne preferencje w doborze firm wykonujących swoją działalność na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, będą skierowane w kierunku przedsiębiorstw zorientowanych na nowoczesne technologie. Działa tu 12 firm.
 • prosperują w nim przede wszystkim firmy o charakterze innowacyjnym i w swoim działaniu wdrażające nowoczesne rozwiązania techniczne, zarówno z sektora usług,
  jak i firmy produkcyjne.
 • Park Naukowo-Technologiczny w Ełku oferuje w pełni wyposażone pomieszczenia biurowe, sale wystawienniczo-konferencyjne, a także usługi „wirtualnego biura”, doradztwo i szkolenia oraz porady prawne.

   
   

elk2elk3elk8

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję