Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działa w strukturach Departamentu Koordynacji Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaprasza do współpracy przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Zespół COIE tworzą specjaliści, których zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi. Eksperci COIE w swoich działaniach ściśle współpracują z Ministerstwem Rozwoju, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych Ambasad i Konsulatów RP oraz zagranicznymi Biurami Handlowymi  na całym świecie oraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

COIE, zostało certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) .  Warmińsko-Mazurskie COIE, przeszło pozytywnie trzyetapową certyfikację. Akredytacja COIE to nie tylko posiadanie miana oficjalnego partnera PAIH. To także m.in. korzystanie ze znaku „Invest in Warmia and Mazury”, który jest rękojmią wysokiego poziomu obsługi nie tylko potencjalnego Inwestora ale także każdego przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, który zamierza lub już eksportuje poza granice naszego kraju.

 

Do głównych zadań Warmińsko-Mazurskiego COIE należy:                                                                                                                                                                                       -- Udostępnianie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield oraz brownfield                                                                                                                                                               - Wspólna z PAIH obsługa inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w województwie, w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji - Przygotowanie i obsługa misji handlowo-inwestycyjnych do i z województwa.                                                                                                                                                 - Przygotowanie informacji mających wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu (o misjach handlowych, konferencjach gospodarczych, z udziałem inwestorów lub władz regionu, formach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez COIE i władze województwa. 

Do Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) mogą się zgłaszać wszyscy przedsiębiorcy. Eksperci COIE dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu różnych branż. Bez Twojej firmy nasza wiedza o potencjale gospodarczym Warmii i Mazur jest niepełna. ZAPRASZAMY zatem do przesyłania na adres coie@warmia.mazury.pl informacji nt. potencjału inwestycyjnego Państwa firm. Rozbudowana sieć kontaktów oraz nadesłane przez Państwa informacje umożliwią nam odgrywanie roli pośrednika pomiędzy partnerami z kraju i z zagranicy. Oferujemy także współpracę w zakresie współpracy z podmiotami otoczenia biznesu i administracji. Mamy narzędzia, które pozwolą nam na promowanie Twojej działalności.

Eksperci COIE bezpłatnie:

POMAGAJĄ - Inwestorom krajowym i zagranicznym.

WSPIERAJĄ - Przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

PROMUJĄ - Potencjał gospodarczy Warmii i Mazur w kraju i za granicą.

OBSŁUGA INWESTORA – „pro-biz”

- obsługa krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Warmii i Mazurach

- przekazywanie informacji na temat ekonomiczno-prawnych warunków inwestowania na Warmii i Mazurach

- pomoc w wyborze lokalizacji pod inwestycje

- tworzenie i promowanie warmińsko – mazurskiej oferty inwestycyjnej podczas targów, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym

OBSŁUGA EKSPORTERA – „pro-eksport”

- informowanie o zasadach prowadzenia działalności na danym rynku

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi

- generowanie baz potencjalnych partnerów biznesowych

- organizacja oraz obsługa misji gospodarczych

- organizowanie szkoleń z zakresu handlu zagranicznego

- organizowanie spotkań branżowych

PROMOCJA GOSPODARCZA

- kreowanie marki gospodarczej Warmii i Mazur

- realizacja projektów promocyjnych na rzecz gospodarki regionalnej

- organizowanie oraz udział w krajowych oraz zagranicznych przedsięwzięciach gospodarczych, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu

 COIE otwarte jest także na wszystkich inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na Warmii i Mazurach.

 

Skontaktuj się z nami! KONTAKT

 

 

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana. Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie. Potwierdź, kod CAPTCHA.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję